News

کارگاه آموزشی : مبانی، ساختارها و زیرساختهای خودروی برقی

 

پنجشنبه- مورخ :24/04/1400 ساعت: 16:00 الی 19:00

آدرس لینک وبینار: https://vc.sharif.edu/ch/ee-webinar1
“ورود بعنوان مهمان و با وارد کردن نام و نام خانوادگی”

چکیده

یک خودرو یا وسیله نقلیه برقی  خودرویی است که تمام یا بخشی از نیروی پیشران آن توسط انرژی الکتریکی تأمین میشود. براساس سهم منبع انرژی الکتریکی در تولید نیروی پیشران خودروی برقی و نوع آن، و نیز آرایش سامانه پیشران خودرو، انواع مختلفی برای خودروهای برقی ارائه میشود که در ادامه به همراه ساختار کلی خودروهای برقی معرفی خواهند شد.

سیستم ذخیره سازی انرژی و تامین انرژی الکتریکی برای سامانه پیشران در خودروی برقی، که بخش زیادی از هزینه تمام شده خودرو به آن اختصاص یافته و حجم بالایی از خودروی برقی توسط آن اشغال میشود، از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا  نواع و کارکرد هر کدام از ذخیره سازهای انرژی معروف ارائه خواهد شد.

بخش سامانه پیشران خودرو وظیفه اصلی برای کنترل محرکه خودرو را برعهده دارد و شامل موتور الکتریکی  و سامانه کنترل محرکه آن میباشد. انواع مختلفی برای موتورهای الکتریکی در خودروهای برقی مختلف ارائه شده است که ساختار و کارکرد هر کدام معرفی شده و مزایا و معایب هریک، در کنار معرفی اصول عملکرد سامانه کنترلی محرکه آن، توضیح داده خواهد شد.

زیرساختهای شارژ به عنوان مهمترین تجهیزات جانبی در صنعت ساخت خودروهای برقی بوده و وظیفه شارژ ذخیره ساز انرژی خودرو را برعهده دارند. در همین راستا، ساختار انواع روشهای شارژ، استانداردهای ساخت شارژرها، و نیز پروتکلهای ارتباطی معرفی خواهند شد.

همچنین، ورود خودروهای برقی با مشخصه های فنی و ملاحظات اقتصادی متفاوت، تغییر و تأثیر زیادی را بر زمینه های مختلف فنی و مهندسی، محیط زیست، و اقتصاد داشته و باید تمامی آثار مثبت و منفی ورود آنها به عرصه مصرف عمومی مورد بررسی دقیق قرار گیرد. از سوی دیگر، همانند هر پدید دیگری که بهتازگی وارد عرصه استفاده عمومی جوامع میشود، خودروهای برقی نیز با موانعی برای تبدیل به یک تجهیز همه گیر اجتماعی مواجه هستند که باید پس از شناسایی دقیق ابعاد آنها، به دنبال راهکارهای مناسب بود تا بتوان از این مشکلات که ممکن است سبب شکست پذیرش اجتماعی خودروهای برقی در مقایسه با خودروهای با موتور احتراق داخلی شود، جلوگیری کرد. در خصوص بازار جهانی خودروهای برقی نیز داشتن اشراف به شرایط کنونی بازار خودروی برقیها و آینده آنها و نیز عوامل مهم در تعیین قیمت تمامشده محصولات تولیدی، میتواند در ارائه راهبردهای توسعه برای آنها مؤثر باشد. در همین راستا، در خصوص محورهای مذکور نیز بحث خواهد شد.

مخاطبین:

اساتید و دانشجویان سال آخر کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی برق و مکانیک با زمینه های کاری:

– الکترونیک قدرت، کنترل، شبکه های هوشمند، الکترونیک دیجیتال و سامانه های توکار، طراحی ماشین های الکتریکی و درایو آنها، مکانیک (طراحی سامانه های خنک کننده باتریها و طراحی سازه های مکانیکی خودرویی).

همچنین فعالین صنعت خودروی برقی و زیرسامانه های وابسته به آن.

دیدگاهتان را بنویسید