معرفی

انجمن علمی الکترونیک قدرت ایران مؤسّسه ­ای غیر تجاری است که به صورت رسمی و با کسب مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری در زمینه­ های علمی، پژوهشی و فنّی فعالیت می­کند.

شماره ثبت: 42412      شناسه ملی: 14006975301