فراخوان برگزاری کنفرانس PEDSTC 2022

انجمن علمی الکترونیک قدرت ایران به عنوان برگزار کننده اصلی کنفرانس سالیانه  “سیستم ها و فناوری های الکترونیک قدرت و محرکه های الکتریکی (PEDSTC)” ، برای برگزاری سیزدهمین دوره این کنفرانس (PEDSTC 2022) متقاضی می پذیرد.

با توجه به برگزاری PEDSTC 2021 در دانشگاه تبریز، اولویت با دانشگاههای تهران می باشد.

متقاضیان می توانند طی نامه ای که از طریق معاونت پژوهشی دانشگاه یا رئیس دانشکده ارسال می شود مراتب درخواست خود را تا تاریخ 98/11/1 به دبیرخانه انجمن به آدرس association.pesi@gmail.com ارسال نمایند.

انجمن الکترونیک قدرت در نظر دارد در جلسه اختتامیه کنفرانس PEDSTC 2020 که از 15 الی 17 بهمن ماه 1398 در دانشگاه شهید رجایی برگزار خواهد شد، برگزار کننده PEDSTC 2022 را معرفی نماید.

دیدگاهتان را بنویسید