وبینار

عنوان: نقش الکترونیک قدرت در توسعه اقتصادی و کارآفرینی

ارائه دهنده: آقای مهندس محمد علی چمنیان، موسس و بنیان گذار گروه صنعتی نیان و مدیر عامل شرکت نیان الکترونیک

تاریخ : 1400/03/24