وبینار

عنوان: خودروهای برقی: مبانی، ساختارها و زیرساخت ها

ارائه دهنده: آقای مهندس خوش سعادت، گروه صنعتی مپنا

بخش اول:

   

 

بخش دوم: