News

برگزاری کارگاه آموزشی مبانی، ساختارها و زیرساختهای خودروی برقی روز پنج شنبه مورخ 24 مردادماه

در این کارگاه که جناب آقای دکتر علیرضا خوش سعادت عضو هیأت علمی دانشگاه آیت ا… بروجردی و مشاور در مرکز خودروی برقی و زیرساختهای شرکت مکو (وابسته به گروه مپنا) زحمت ارائه آن را بعهده داشتند حدود 155 نفر از جمله بعضی اعضای هیئت علمی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، دانشگاه آزاد مازندران، دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف و بعضی صنایع شرکت داشتند. برنامه ساعت 16:00 شروع و در ساعت 19:30 خاتمه یافت.

دیدگاهتان را بنویسید