کمیته عضویت

وظایف کمیته عضویت انجمن علمی الکترونیک قدرت ایران

  • برنامه ریزی و پذیرش اعضای حقیقی و حقوقی انجمن، برقراری ارتباط با آنان و اطلاع‌رسانی
  • توزیع فرم های عضویت، پوستر و برقراری ارتباط مناسب با اشخاص حقیقی و حقوقی برای پذیرش عضویت در انجمن
  • انتشار فعالیت ها و اقدامات کمیته های انجمن به تمامی اعضاء و اقدامات و فعالیت‌های انجمن در سطح کشور و در مواقع لزوم به صورت بین المللی
  • برنامه ریزی و انجام مراسم مختلف برای آشنایی اعضاء حقیقی و حقوقی با یکدیگر و برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات علمی، تحقیقاتی و اجرایی در امور الکترونیک قدرت

مسئولان کمیته عضویت: جناب آقای دکتر محمدرضا ذوالقدری – جناب آقای دکتر ادیب ابریشمی فر