کمیته انتشارات

کمیته انتشارات انجمن الکترونیک قدرت ایران :

اهداف:

  • نشر گزارش‌هاي علمي اصيل و ارزندة اعضاي هيئت علمي دانشگاه پس از انجام داوری.
  • نشر آثار و پژوهش‌هاي بديع دانشمندان معتبر ايراني و خارجي.
  • نشر مقاله‌ها و متن سخنراني‌هاي ارائه شده در همايش‌هاي برگزار شده با همكاري انجمن و انتخاب مقالات برگزیده جهت چاپ در نشریه انجمن.

وظایف:

  • بررسی و تهیه خبرنامه بصورت فصل نامه .
  • راه اندازی وارتقاءدائمی یک نشریه علمی ترویجی باحداکثر 30% ظرفیت تبلیغاتی برای شرکتهای رتبه بندی شده در انجمن به زبان فارسی
  • پیگیری و راه اندازی مجله تخصصی الکترونیک قدرت به زبان انگلیسی زیر نظر انجمن الکترونیک قدرت ایران و تلاش برای نمایه سازی بین المللی آن
  • تعيين داوران، بررسي نظرات آنان وتاييد نهايي كتب وگزارشات يكه توسط انجمن انتشار مي يابند.

مسئولان کمیته انتشارات: جناب آقای دکتر محمد توکلی بینا