کمیته ارتباط با صنعت

وظایف کمیته ارتباط با صنعت انجمن الکترونیک قدرت ایران:

 • پیگیری و کمک به تدوين سند توسعه صنعت الكترونيك قدرت با همفكري جامعه دانشگاهي و صنعتي كشور
 • شناسايي صنايع مرتبط در كشور (اعم از سازندگان تجهيزات الكترونيك قدرت و يا استفاده كنندگان اين تجهيزات)
 • تلاش براي کمک به جذب فعالان  صنعت حوزه الكترونيك قدرت براي عضويت در انجمن
 • شناسايي نيازهاي علمي و فناورانه بخش صنعت و برنامه ريزي براي يافتن راهكارهاي پاسخ به اين نيازها با همکاری با کمیته آموزشی
 • شناسايي حاميان مالي دولتي و غير دولتي ومعرفي به كميته عضويت
 • بررسي نياز هاي موجود براي تست تجهيزات و ادوات الكترونيك قدرت به آزمايشگاه هاي مرجع و برنامه ريزي لازم براي پاسخگويي به اين نيازها با بهره گيري مناسب از توانايي هاي موجود و رفع نقايص و كمبودهاي موجود به كمك سازمان هاي دولتي و  فعالان علمي و صنعتي اين حوزه
 • همفكري و همكاري با اداره استاندارد و صنايع مرتبط در تدوين و تعيين استانداردهاي مورد نياز
 • پیگیری و کمک به برگزاري نمايشگاه‌هاي علمي و فنی مرتبط
 • برنامه ريزي براي تشكل فن بازار مرتبط با الكترونيك قدرت در كشور و صيانت از حقوق صاحبان دانش فني و اختراعات مرتبط اين حوزه
 • آینده پژوهشی فناوري‌هاي مورد نياز صنايع كشور در حوزه الكترونيك قدرت و برنامه ريزي جهت سوق پايان نامه هاي دانشجوئي در مقاطع ارشد و دكتري براي تامين اين فناوري ها.
 • شناسايي دقيق دانشگاه ها و مراكز علمي و تحقيقاتي كشور همراه با شناسايي امكانات و تجهيزات آنها و برنامه ريزي براي فراهم سازي بسترهاي لازم براي مساعدت اين مراكز به بخشهاي صنعتي كشور
 • کمک به ايجاد بانك اطلاعات اساتيد و محققين دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي كشور در حوزه الكترونيك قدرت آموزشی

مسئولان کمیته ارتباط با صنعت: جناب آقای دکتر سید سعید فاضل – جناب آقای مهندس مسعود میرزرگر