کمیته آموزش

کمیته آموزش انجمن الکترونیک قدرت ایران :

 اهداف :  گسترش دانش الکترونيک قدرت به وسيله بهبود عملكرد و افزايش توانايي و مهارت‏هاي دانش آموختگان و دانشجويان مهندسي برق با اجراي برنامه‏هاي آموزشي تخصصي. اين ماموريت از طريق اجراي امور زير انجام مي‏شود:

  • ارائه طراحي، اجراي رويكرد‏هاي جديد آموزش الکترونيک قدرت
  • سازماندهي کارگاه هاي آموزشي
  • طراحي و اجراي دوره‏هاي آموزش کوتاه مدت در داخل و خارج از کشور
  •  برقراري ارتباط مستمر با دفاتر توسعه آموزش شرکت ها و سازمان ها
  • دعوت از کارشناسان صنعتی مجرب خارج از کشور جهت اجرای دوره های آموزشی در ایران
  • تلاش جهت ارزیابی دانش آموختگان دوره‌های تخصصی برگزار شده از سوی انجمن توسط مراجع ذیصلاح داخلی و خارجی و اخذ گواهینامه های داخلی و بین المللی برای آنان
  • هماهنگی و تعیین مسئولیت برای برگزاری کنفرانس‌های علمی و گروهی در موضوعات مربوط

 مسئولان کمیته آموزش: جناب آقای دکتر محسن حمزه – جناب آقای دکتر فرزاد تهامی