عضویت حقوقی

شرکت ها و موسسات حقوقی، جهت عضویت در انجمن علمی الکترونیک قدرت ایران، فرم عضویت حقوقی را از اینجا دریافت نموده و تکمیل نمایید. سپس فرم تکمیل شده و تصویر فیش واریز حق عضویت را به آدرس ایمیل association.pesi@gmail.com ارسال نمایید.

شماره حساب و شرایط عضویت در پایین فرم ذکر شده است.  پس از بررسی درخواست، پیام تأیید عضویت به همراه اطلاعات لازم به آدرس ایمیل شما ارسال خواهد شد.