News

برگزاری کارگاه آموزشی کاربردهای خودروی برقی در برنامه ریزی و بهره برداری از شبکه های هوشمند

کارگاه آموزشی کاربردهای خودروی برقی در برنامه ریزی و بهره برداری از شبکه های هوشمند توسط انجمن الکترونیک قدرت ایران در روز ۲۸ بهمن ماه  ماه برگزار شد. سخنران این کارگاه آقای دکتر مهدی رحمانی اندبیلی از دانشگاه ایالتی نیویورک بودند و حدود ۱۴۰ نفر از اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه¬های کشور در این کارگاه آموزشی شرکت داشتند.

دیدگاهتان را بنویسید